Kto musi wdrożyć system ochrony sygnalistów
Kategorie:

Kto musi wdrożyć system ochrony sygnalistów?

Zgodnie z dyrektywą o ochronie sygnalistów opublikowaną w grudniu 2019 roku niektóre organizacje, zarówno prywatne jak i publiczne muszą w 2021 roku wprowadzić ważne zmiany. Kto musi wdrożyć system ochrony sygnalistów? 

Czytaj dalej, by dowiedzieć się czy musisz wdrożyć bezpieczny kanał sygnalistów w celu zgłaszania nieprawidłowości i dlaczego warto to zrobić.

Kto musi wdrożyć system ochrony sygnalistów?

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej i założeniami do projektu ustawy krajowej, które opublikowano w dniu 04 października 2021 bezpieczne kanały dla sygnalistów wdrożyć muszą organizacje zarówno prywatne jak i publiczne, które

 • zatrudniają powyżej 50 pracowników

LUB

 • niezależnie od liczby zatrudnionych działają w sektorze finansowym (m.in. banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze powiernicze, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych)

Jeśli Twoja organizacja spełnia któreś z powyższych kryteriów konieczne jest wprowadzenie zmian. Nie są one jednak czymś złym, warto się nad nimi zastanowić nawet jeśli nie jesteś do tego zobligowany. Dlaczego?

Czym jest anonimowe sygnałowanie?

Anonimowe sygnałowanie to proces umożliwiający osobom zgłaszanie nieprawidłowości bez zdradzania swojej tożsamości. By chronić anonimowość sygnalistów, organizacje wdrażają odpowiednie systemy informatyczne gwarantujące osobie raportującej anonimowość. Cenzurowane są takie dane jak dział organizacji, adres IP urządzenia, numer telefonu, barwa głosu czy charakter pisma. Wszystkie dane oraz pliki przetwarzane są za pomocą mechanizmów szyfrujących.

Jak anonimowy system sygnałowania pomoże organizacji?

Jeśli sygnalista obawia się jakichkolwiek nieprzyjemności związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości w działaniu organizacji oraz nieodpowiednich zachowań innych osób, oczywistym jest, że staje się mniej skłonny do ich zgłaszania. Organizacja traci wtedy potencjalnie kluczowe i ważne informacje, co uniemożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości i zapobiegnięcie większym szkodom.

Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów rozwiązuje ten problem i zachęca znacznie szerszą liczbę osób do zgłaszania nieprawidłowości. Zapewnia tym organizacji wyższy poziom bezpieczeństwa i umożliwia uniknięcie potencjalnych problemów.

Badania sugerują, że sygnaliści preferują anonimowy kanał komunikacji. Jak wynika z Whistleblowing Report 2019, w organizacjach zapewniających anonimowość aż 58 procent wstępnych zgłoszeń zostało przesłanych anonimowo.

Zapewnienie ludziom możliwości zachowania anonimowości podczas zgłaszania swoich obaw pomaga budować zaufanie do procesu oraz do etyki całej organizacji. Pokazuje osobom zatrudnionym oraz opinii publicznej uczciwość oraz transparentność organizacji.

System ochrony sygnalistów – o co chodzi w praktyce?

Rozważmy hipotetyczną sytuację…

W Twojej organizacji zatrudniona jest kobieta o imieniu Anna, która jest regularnie prześladowana przez swojego kierownika – Marka.

Zaczęło się niewinnie, od coraz bardziej odważnych komplementów i ciągłych zaproszeń na randki, które Anna taktownie odrzucała.

Marek jednak nie poddaje się, staje się coraz bardziej natarczywy. W końcu rozgoryczony ciągłymi odmowami postanawia utrudnić Annie pracę. Zasypuje ją zbędnymi zadaniami i znieważa przed kolegami z pracy.

Anna chciałaby zgłosić tę nieprzyjemną sytuację do działu kadr, jednak boi się odwetu ze strony starszych stażem pracowników. Marek przecież pracuje w firmie już 20 lat…

Produktywność Anny spada, co Marek wykorzystuje jako pretekst do zwolnienia jej.

Pół roku później Anna składa do sądu pozew o nieuczciwe zwolnienie i molestowanie seksualne w pracy. Twoja organizacja stoi przed dużym PRowym kryzysem.

Problemów dałoby się uniknąć, gdyby w Twojej organizacji wdrożony został bezpieczny anonimowy system system ochrony sygnalistów.

Co dalej?

Chcesz być jako pierwszy informowany o postępach prac nad ustawą i nowościach w temacie bezpiecznego systemu sygnałowania?

Zapisz się do naszego newslettera!

6 komentarzy do “Kto musi wdrożyć system ochrony sygnalistów?

 1. Z jakiego konkretnie zapisu w Dyrektywie wynika, że podmiotu zatrudniającego poniżej 50 osób lub generującego do 10 mln EUR obrotu lub sumy bilansowej rocznie obowiązek „wprowadzenia” instytucji sygnalisty nie obowiązuje?

  1. Kryteria ilościowe i możliwe wyjątki od ich stosowania definiuje artykuł 8. dyrektywy. Proszę jednak pamiętać, że dopóki nie pojawią się przepisy krajowe niczego nie powinniśmy traktować jako pewnik. Państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia pewnych wyjątków. Z przepisów mogą np. zostać zwolnione gminy, których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys., lub w których zatrudnienie nie przekracza 50 osób. Dla zatrudniających od 50-249 pracowników przepisy mogą zostać natomiast odroczone o kolejne 2 lata (do grudnia 2023 roku). Przy czym mowa tutaj o konieczności wdrożenia wewnętrznych procedur i kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Warto pamiętać, że leży to trochę w interesie pracodawcy ponieważ brak kanałów wewnętrznych może spowodować, że zgłoszenie zostanie dokonane wyżej, czyli np. na poziomie administracji państwowej lub do mediów (tzw. ujawnienie publiczne).

   1. Reasumując: na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki samorządowe, niezależnie od liczby zatrudnionych tam osób, mają obowiązek wprowadzić zapisy dyrektywy?

    1. Parę dni temu pojawiły się założenia do krajowej ustawy, z których możemy się dowiedzieć, że:

     Przepisom ustawy, w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń, podlegać będą podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Podmioty działające w sektorze finansowym (m.in. banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze powiernicze, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) będą miały obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń niezależnie od tego, czy należą do sektora publicznego, czy prywatnego oraz niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Dla pozostałych podmiotów utworzenie wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń nie będzie obligatoryjne, ale podmioty te, w zależności od potrzeb, będę mogły utworzyć je dobrowolnie, stosując zasady przewidziane w ustawie.

     Status prac na projektem ustawy można znaleźć na stronie: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r230343592,Projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *