System dla sygnalistów

Bezpieczny Kanał Sygnalisty to przygotowany przez nas system dla sygnalistów spełniający wymogi Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów, który udostępniamy w formie usługi SaaS (Software as a Service). Za stałą, miesięczną opłatą udostępniamy klientom dedykowany wyłącznie dla nich (brak współdzielenia zasobów z innymi firmami) interfejs systemu do dokonywania i obsługi zgłoszeń.

W ramach usługi pomagamy też we wdrożeniu procedur wewnętrznych mających na celu poinformowanie pracowników o dostępności systemu dla sygnalistów i zapoznanie z przepisami, na mocy których mogą z niego korzystać. Pomagamy też w przeszkoleniu osób dedykowanych do obsługi zgłoszeń i gwarantujemy wsparcie techniczne oraz merytoryczne.

Po naszej stronie pozostają obowiązki związane z utrzymaniem i monitorowaniem systemu dla sygnalistów, a także zapewnieniem jego dostępności, poufności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. System umożliwia m.in.:

 • Anonimowe dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów
 • Przydzielanie zgłoszeń dedykowanym do ich obsługi pracownikom (t.zw. agentom)
 • Komunikację na linii sygnalista-agent z zachowaniem 100% anonimowości
 • Zmianę statusów, priorytetów i kategorii zgłoszeń
 • Sporządzanie wewnętrznych notatek
 • Załączanie do zgłoszeń dokumentacji w formie m.in. plików graficznych, wideo, pakietów biurowych
 • Usuwanie z plików umieszczanych w zgłoszeniu metadanych mogących prowadzić do ujawnienia tożsamości
 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dokonaniem zgłoszenia przez osoby spoza organizacji
 • Zapewnienie szyfrowanej komunikacji
 • Niezależność od jakichkolwiek wymagań technicznych (dostęp przez przeglądarkę internetową)
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnych (m.in. opcje zmiany kontrastu i wielkości czcionek)
 • Definiowanie własnej listy kategorii naruszeń
 • Śledzenie historii operacji na zgłoszeniu (zmian statusu, priorytetu, kategorii)
 • Powiadomienia mailowe agentów o utworzeniu nowego zgłoszenia
 • Powiadomienia mailowe agentów o upływającym czasie przewidzianym ustawowo na obsługę zgłoszenia

Poniżej zamieszczamy kilka zrzutów ekranu prezentujących czytelność i intuicyjność interfejsu systemu dla sygnalistów. W ramach procedury wdrożeniowej zapewniamy też szkolenia pracowników i dostarczenie materiałów edukacyjnych oraz instrukcji obsługi.

System dla sygnalistów: Formularz zgłoszenia - widok agenta
System dla sygnalistów: Formularz zgłoszenia – widok agenta
System dla sygnalistów: Formularz zgłoszenia - historia komunikacji
System dla sygnalistów: Formularz zgłoszenia – historia komunikacji
System dla sygnalistów: Lista zgłoszeń - widok agenta
System dla sygnalistów: Lista zgłoszeń – widok agenta
System dla sygnalistów: Historia zmian statusu zgłoszenia
System dla sygnalistów: Historia zmian statusu zgłoszenia

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu dla sygnalistów w swojej organizacji pozostaw swoje dane w formularzu kontaktowym, a odezwiemy się do Ciebie przesyłając szczegóły oferty.

Zobacz też nasz webinar „Dyrektywa o sygnalistach – wymogi i wdrożenie„, dzięki któremu poznasz wymagania wynikające z dyrektywy o sygnalistach oraz kryteria, które musi spełnić bezpieczny kanał sygnalistów.